Divize servis

Divize servis
zajišťuje servis betonáren, pískoven, obaloven a lomů po celé České republice. Servis zajišťujeme servisními vozidly s vyškolenou posádkou. Provádíme opravy a dodávky náhradních dílů betonáren stabilních i mobilních. V našich servisních činnostech se zaměřujeme jak na běžnou každodenní údržbu, tak na generální opravy zařízení včetně montáže technologických celků, které realizujeme jak v naší dílně, tak u našich zákazníků po celé České Republice.
 
Opravujeme zásobníky kameniva, výměny a repase dělících příček, opravy cementových podavačů, rapase pásových dopravníků a skipů a elevátorů. Opravíme i skluzy u pásových dopravníků z protiotěrových plechů.
Dodáme náhradní díly pro míchačky betonu typu BHS, TEKA, ELBA, STASIS, RTM a mnoho dalších. Náhradní díly pro míchací jádra míchací lopaty a ramena dodáme z kvalitní protiotěrové litiny, vyložení míchaček podle typu zajistíme buď protiotěrovou litinou nebo protiotěrovým návarovými plechy vše podle přání zákazníka. Po montáži vyložení míchaček a míchacích lopat zajistíme přesné seřízení podle výrobce typu míchačky.
Součástí betonárek jsou  i recyklační zařízení u kterých provádíme buď běžné  servisní práce včetně oprav kalových čerpadel i s výtlačnými hadicemi nebo provedeme celkovou opravu recyklačního zařízení. Opravujeme recyklační zařízení bubnová nebo šneková.
Pro rozšíření kapacity cementových zásobníků dodáme nová cementová sila s kapacitou podle přání zákazníka, sila jsou vybavena veškerými bezpečnostními prvky a prachovými filtry. Dopravu materiálu z cementových sil zajistíme šnekovými podavači s výkonem podle druhu míchacího jádra s napojením do cementové váhy. Pro bezprašný provoz zajistíme odvětrání míchacího jádra a cementové váhy.
Pro zásobníky kameniva dodáme segmentové uzávěry velikosti podle kapacity míchačky a kapacity zásobníků. Segmentové uzávěry dodáme i v pozinkovém provedení, osazení vzduchovou pístnicí a elektroventilem podle typu míchačky.
Dodáme a zprovozníme kompletně vybavenou přísadárnu pro dávkování chemie do betonu osazenou zubovými přesnými, kvalitními čerpadly, nádrže pro přísady podle přání zákazníka se záchytnými vanami.
Dodávky náhradních dílů pro opravy míchaček zajistíme v co možném nejkratším termínu.
Všechny tyto práce provádíme s důrazem na kvalitu, bezpečnost a minimalizovat dobu odstávky.
Facebook