Výroba

Výroba
Zajišťujeme specifické požadavky zákazníků a pomoci s případným technologickým řešením. Jsme schopni zajistit studii řešení, veškerou projektovou dokumentaci ve všech stadiích, stavební povolení nebo ohlášení včetně územního rozhodnutí a celý projekt technicky zrealizovat až do kolaudace a zkušebního provozu. Veškeré práce provádíme s důrazem na minimalizaci odstávky.
Facebook